Umbrellarz ແມ່ນຫຍັງ?

Umbrellarz ເຫັນວ່າລາງວັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ດີເລີດໃນທົ່ວໂລກ…

...ສຳ ລັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີ່ຫໍ້ Global ທີ່ ໜ້າ ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງພວກເຮົາມັກ...


ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວ! ເຈົ້າ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ…