Umbrellarz yog dab tsi?

Umbrellarz pom hais txog khoom muaj nuj nqis thoob ntiaj teb li cov no…

...rau peb qhov Kev Sib Tw Thoob Ntiaj Teb Hom Ambassadors nyiam...


Peb npaj tau tiav! Li cas rau koj…